Þ ชีวิตในวัง เล่ม 2 ð Download by ¹ ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์

Þ ชีวิตในวัง เล่ม 2 ð Download by ¹ ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ :: โปรยปกหลัง ::
ข้าพเจ้าเข้ามาอยู่ในวังสวนสุนันทาได้
ก็เพราะท่านย่าไปขอข้าพเจ้าจากพ่อและแม่
เอามาเลี้ยงตั้งแต่ข้าพเจ้ามีอายุได้ขวบ
แล้วมอบให้หม่อมเจ้าแย้มเยื้อน สิงหรา
เป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาจนโตเป็นสาว
ข้าพเจ้าจึงมีเรื่องในวังมาเล่าให้ท่านฟัง
ตามที่พบเห็นเจอะเจอมาเล่มนี้ดูมีเรื่องซุกซนของหม่อมอยู่พอควร ก็ตลกดีนะ แต่เราเป็นเด็กไม่ซนขนาดนั้น อ่านๆวีรกรรมท่านแล้วก็งงว่า เฮ้ย กล้าทำด้วยหรือ
อาหารการกินยังน่ากินเหมือนเดิม น่าเสียดายที่พูดถึงในเนื้อเรื่องน้อยลงไป เรื่องราวบางทีก็วนซ้ำๆ แต่เราก็จำว่าใครเป็นใครไม่ได้อยู่ดี 5555
สรุปว่าเป็นหนังสือเล่ม

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the ชีวิตในวัง เล่ม 2 book, this is one of the most wanted ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ author readers around the world.