Download Epub Format » Benim de Söyleyeceklerim Var! PDF by Ø Umut Sarıkaya itelemedicine.pro

Download Epub Format » Benim de Söyleyeceklerim Var! PDF by Ø Umut Sarıkaya yi bir karikat ristten zaman kayb hikayeler Sar kaya n n karikat rlerini ne kadar sevdiysem, d z yaz lar n o kadar sevmedim Halbuki yaz lar ile karikat rleri aras nda pek de fark yok yine ayn zeka dolu tespitler, yine ayn kli elerle dalga ge me slubu, yine ayn en beklenmedik anda geliveren abs rt tepkiler Belki ben art k tespit mizah ndan s k ld m belki de Sar kaya bana ancak izgilerinin de g c yle hitap edebiliyor, bilemiyorum Umut Sar Kaya, Izerli Iyle Oldu U Kadar Yazarl Yla Da Anlat Yor Kendini Yk Ya Da An , Ne Derseniz Deyin, Bu Kitaptaki Metinler Gen Ve S Cak Benim De S Yleyeceklerim Var Yazar N Dergideki Ve Evdeki Hayat Ndan Ya Da Izer Arkada Lar Ersin Karabulut, Metin St Nda , Bahad R Baruter Aras Nda Ge En Olaylardan Kesitler Sunuyor Okuyucuya S Radan Ve Bir O Kadar Da Komik Olan Hik Yeler Bunlar Hayat N Al Lagelmi Ayr Nt Lar , G Nl K Diyaloglar Sar Kaya N N Kaleminde Ba Ka Bir Anlam Ve Ekil Kazan Yor Espriler Birbirini Koval Yor, Kahkahalar Y Ksek Sesle At L Yor Ten Ve Do Al Bir Dil Kitab N Tamam Na H Kim Oluyor Benim De S Yleyeceklerim Var G N M Z Ya Ant S N N Bir Uzant S Sanki Monotonluktan Uzak Bir Uzant E Lenceli, Ne Eli Ve Farkl Gelin Onlar N Hayat Na Kat Lal M, Renklerin Tad N Karal M Detay ve tespit ustas bir karikat rc n n g zel kitaplar ndan bir di eri lkini okuduysan z bunu da mutlaka okumal s n z.
smi laz m de il abone oldu um youtube kanallar ndan birindeki bir videoda, bir yazar n tavsiyesi zerine okudum kitab Do ruyu s ylemek gerekirse de zor bitirdim Kitaptan ziyade zensiz ve samimi olmayan bir g nl k de denebilir Ka kez yar da b rakmay d nd m ama ba lam ken bitsin diye yar da kesmedim Daha nce hi karikat rc kitab okumam t m, hepsi b yleyse l tfen karikat rc ler kitap yazmas n, izerlik d nda ba ka i ler yaps n Kimseye tavsiye etmeyece im bir okuma deneyimi oldu.
Serinin en g zel kitab Al r almaz otob ste, metrob ste, sahildeki bir bankta otururken bitirdim bu kitab Hikayeler oradan buradan inde bulundu umuz hayattan ok sevdim.
Burada yaz lan yorumlar biraz garipsemedim de il Bunu yapmaya hakk m yok biliyorum, sonu olarak herkesin kendi zevkleri mevcut Fakat bana kal rsa, Umut un yk leri, bak n abimmi gibi Umut diyorum, karikat rlerinden ok daha iyi Ki kendisi de bunu be milyon kez s ylemi tir Kat lmamak elde de il Karikat rlerindeki tespitler de ahanedir bu arada, k msedi im d n lmesin.
Nihayetinde bu bir ki isel geli im kitab de il Annenizle, baban zla veyahut e inizle bir s k nt ya yorsan z bu kitaptan bir z m beklemeyin Anneniz, baban zla veyahut e inizle kavga etmi seniz ve can n z s kk nsa bu kitab okuyarak ne elenme amac g debilirsiniz Ve emin olun ki bu kitap Umut Sar kaya y ve eserlerini ok severim asl nda ama bu ilk d nem yaz lar ok yavan geldi bana G n m ze daha yak n tarihli yaz lar n da bildi im i in buradakilere pek s namad m belki Tabii, bu asl nda kendisi ok daha iyilerini yazd sonradan demek oldu u i in sonraki toplu eserlerini de muhakkak okuyaca m.Umut Sar kaya n n sa lam geyi i varm ger ekten Ben baya e lendim okurken.
Umut Sar kaya kusura bakmas n ama kendisi ok iyi bir karikat rist olmas na kar n bu kitap serisi vasat n hayli alt nda Hikayeler ger ek desen ger eklik etkisi zay f, yarat c bir kurmaca, d g c i eriyor desen o da yok Ger ek kurmaca dengesinde kendine has bir inceli i var desen o da yok Yaz m dili dilbilgisi de zensiz olunca Sar kaya n n Benim de S yleyeceklerim Var i in maalesef geriye s ylenebilecek olumlu hi bir ey kalm yor A lama Melis vb o hat rlar m zda kalan karikat rlerin hat r na bile maalesef.
Elleri dert g rmesin.

1996 y l nda T Gemi n aat ve Deniz Bilimleri Fak ltesine girdi lk amat r karikat rleri Leman dergisinde yay nland 2002 den sonra Kemik dergisinde e itli k eler haz rlad Hemen sonras nda Penguen dergisinde izdi i imdeyim G c mdeyim isimli karikat r k esi ve Benim de S yleyeceklerim Var ba l kl yaz lar yla ismini duyurdu ve pop ler oldu 2007 de bir grup arkada yla birlikte Penguen